top of page
Keyboard

Visi & misi

myKITA menyasarkan untuk menjadi pihak berkuasa terkemuka di peringkat global dalam memperkasakan pemimpin masyarakat dan politik dengan Integriti, Tadbir Urus Profesional dan Kemajuan. Ia akan menjadi misi sepanjang hayat untuk membangunkan ketiga-tiga prinsip ini melalui kesedaran dan pendidikan berterusan, pembangunan mampan dan penggantian strategik.

bottom of page